ประชาสัมพันธ์ งานสัมมนา เปิดกลยุทธ์ธุรกิจ พิชิตตลาดความงามใน CLMV

(Beauty Focus: Creating New Opportunities in CLMV)

 

วัตถุประสงค์

พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจความงามและสินค้าสุขภาพไทย โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้ด้านโอกาสการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV กลยุทธ์การตลาดเพื่อพิชิตใจผู้บริโภค ภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ รวมถึงประสบการณ์จากนักธุรกิจความงามไทยที่ประสบความสำเร็จกับการขยายธุรกิจไปสู่ CLMV

ประโยชน์ที่จะได้จากการเข้าร่วมสัมมนา

  1. ความรู้พื้นฐานด้านการขยายธุรกิจและเพิ่มการลงทุนไปยังกลุ่มประเทศ CLMV
  2. แนวคิดกลยุทธ์การตลาดและช่องทางการค้าที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างถูกต้อง
  3. ความรู้ด้านภาษีและสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆ ความรู้ด้านการขนส่งและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้ประกอบธุรกิจความงามเครื่องสำอางไทย และแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก

2698